0 455
  สมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงอาเซียน

  นกเขาชวาเสียง การขันโดยทั่วไปของนกเขาเล็ก

  1. ขันโกรก เป็นการขันของนกทุกวัยเริ่มตั้งแต่นกวัยเริ่มกินอาหารเองจนถึงนกโต นกที่ขันโกรกจะอยู่ในอารมณ์ผ่อนคลาย ทั่วไปนกจะกระพือปีกก่อนขันโกรก นกจะเปล่งเสียงเบาๆเป็นทอดๆ เสียงและลักษณะของการขันโกรกจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อนกอายุมากขึ้น
  2. ออด นกตัวผู้จะมีการออกเสียงในลำคอคล้ายๆเสียงกัดฟัน นกจะออดก็ต่อเมื่อนกมีอาการคึก ขู่นกตัวผู้ตัวอื่น
  3. คู หรือว้อ นกตัวผู้เมื่อเจอตัวเมียก็จะเกี้ยวหรือจีบ หรือเจอเจ้าของที่คุ้นเคยจะคูใส่ ลักษณะก็จะมีการก้มหัว พร้อมออกเสียง ฟ้อๆๆ หรือว้อๆๆเป็นจังหวะ ยกหางขึ้นและแผ่หางออกเป็นจังหวะ
  4. ขันโยน นกตามธรรมชาติขันโยนเพื่อเป็นการสื่อสาร หาคู่ และแบ่งแยกอาณาเขตหากิน มนุษย์เราได้ยินแล้วประทับใจจึงนำมาเพาะพันธุ์เพื่อให้ได้เสียงที่ดีขึ้น ขันโยนเป็นขันจริงที่ใช้ฟังเพื่อการแข่งขันหรือฟังเพื่อผ่อนคลาย นกที่ขันโยนจะเกาะคอนอยู่กับที่ อ้าปากหอบลมเข้ากล่องเสียง โก่งคอพร้อมกับอัดลมกลับออกมาขณะที่ปากนกปิด กระบวนการนี้จะเกิดเสียงที่ก้องอยู่ในลำคอโดย เสียงแรกถือว่าเป็นคำหน้า หลังจากนั้นนกจะปล่อยลมออกเป็นจังหวะ ขั้นนี้ถือว่าเป็นคำกลาง และคำสุดท้ายของการขันจะเรียกว่าปลาย ลักษณะของเสียงนกก็เป็นลักษณะเฉพาะตัว ไม่มีการเรียนรู้เพลงใหม่หรือสอนกันให้ร้องเหมือนนกเพลงชนิดอื่น นกที่โตแล้วจะปรากฏการเปลี่ยนจากเสียงไม่ดีไปดีขึ้นได้น้อยมาก แต่เสียงที่ดีอาจจะตกลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู

  นกเขาชวาเสียงที่ดีและเป็นที่นิยม

  • นกที่มีคำหน้าดี ออกเสียงคำหน้าได้ดี เช่น ว๊าว ก๊าว คำหน้าเปรียบเสมือนสิ่งที่จะมาทำให้คุณสนใจก่อนที่จะเปล่งเสียงหรือเล่าเรื่องต่างๆที่ตามมา
  • คุณภาพของคำกลาง มีคำกลางที่เป็นจังหวะจะโคน ออกเสียงชัดเจน กี่พยางค์ก็ได้ จังหวะจะชิดหรือช้าก็ได้ แต่ปัจจุบันจะนิยมจังหวะช้าๆ การนับจังหวะนกจะนับคำหน้า บวกพยางค์ของคำกลาง บวกคำปลาย เช่น ว๊าว ระ ตะ โกง เป็นนก4จังหวะ หรือ เก๊า ระ กะ ตะ ตะ กง เป็น6จังหวะ เป็นต้น
  • คุณภาพของคำปลาย เป็นคำสุดท้ายของการขัน นกที่มีการขันเสียงเปิดปลายมากจะดีกว่านกที่ขันเปิดปลายบ้างไม่เปิดปลายบ้าง คำท้ายที่ดีควรเป็นคำที่ยาว ไม่สั้นห้วน ลงตัวตามเสียงมาตราแม่ โกง หรือเปล่งเสียงคำปลายคล้ายกับตีฆ้องดัง โมง โปง หรือโวง
  • คุณภาพของเสียงนก นกที่ดีต้องมีเสียงก้อง กังวาน ไม่แหบเครือ ไม่มีเสียงหลง แตกพร่า
  • ความดังของเสียง นกที่ดีต้องมีเสียงที่ขันดังไปไกล ได้ยินแม้นกจะอยู่บนรอกสูงๆ มีเสียงที่โดดเด่นเมื่ออยู่ในสนามแข่ง นกที่เสียงตกหรือนกแก่จะมีเสียงเบา
  • มีการร้องจับตับยาวเกิน20คำ นกที่ขันจับตับคือนกที่ขันโยนหลายๆคำ ประมาณ 20 คำขึ้นไปจึงใช้ได้ การขันจับตับแสดงถึงพลังของนกที่ดี นกที่ขันจับตับยาวแสดงว่าเป็นนกที่แข็งแรง ปอดใหญ่ จุลมได้มาก และอดทน แต่ถ้าจับตับยาวมากเกินไปก็จะเป็นผลเสียต่อนก นกจะหมดกำลังก่อนหมดเวลาแข่ง

  NO COMMENTS

  ฝากความคิดเห็น